Thạc sỹ Âm nhạc 4 năm bị lừa nuôi con người khác mất trắng 4 tỷ

Đêm ngày 7/9 CĐM dậy sóng khi nhận đước chia sẻ của TTT – giáo viên của một trường lớn tại HN chia sẻ việc mình bị mất hêt tất cả tưởng còn đứa con ai ngờ là “nuôi con tu hú”. Nguyên văn đoạn chia sẻ làm dậy sóng CĐM “4 NĂM BỊ LỪA … Đọc tiếp