cảnн вáo тăng độт вιến тrẻ мắc adenovιrυѕ, đã 6 тrường нợp тử vong

số ᴛʀẻ ɴʜɪễᴍ ᴠɪʀᴜs ᴀᴅᴇɴᴏ ᴛăɴɢ độᴛ ʙɪếɴ ᴛạɪ ʙᴠ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ. Đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟿, ᴛổɴɢ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟà 𝟺𝟷𝟸 ᴄᴀ, ᴛăɴɢ ʜơɴ 𝟺𝟺,𝟷% sᴏ ᴠớɪ ᴄùɴɢ ᴋỳ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄó ɴʜɪễᴍ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs.
ɢâʏ ɴʜɪềᴜ ʙệɴʜ ʟý

ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟿, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ʙởɪ số ᴛʀẻ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴅᴏ ᴍắᴄ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴍùᴀ ᴛăɴɢ độᴛ ʙɪếɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, số ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠì ɴʜɪễᴍ ᴠɪʀᴜs ɴàʏ ᴛăɴɢ ᴍạɴʜ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟾. ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟿, ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟà 𝟺𝟷𝟸 ᴄᴀ, ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴄả ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠà ᴛăɴɢ ʜơɴ 𝟺𝟺,𝟷% sᴏ ᴠớɪ ᴄùɴɢ ᴋỳ, ᴛʀᴏɴɢ đó đã ᴄó 𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄó ɴʜɪễᴍ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs.

Bạn Đang Xem: cảnн вáo тăng độт вιến тrẻ мắc adenovιrυѕ, đã 6 тrường нợp тử vong

ᴛʀẻ ᴍắᴄ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ (Ảɴʜ: ʟ.ʜɪếᴜ).

ᴄʜỉ ᴛíɴʜ ʀɪêɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛừ 𝟻/𝟿-𝟷𝟷/𝟿, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟻𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs, ᴛăɴɢ ɢầɴ 𝟸,𝟸 ʟầɴ sᴏ ᴠớɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ đó.

ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ sốᴛ ᴄᴀᴏ, ʜᴏ, ᴋʜò ᴋʜè, ᴄó ᴛʜể ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴠɪêᴍ ᴋếᴛ ᴍạᴄ ᴍắᴛ ᴠà ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴛɪêᴜ ʜóᴀ, ᴄó ᴛʀẻ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴋʜó ᴛʜở.

ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ʟà ɴʜữɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴄʜứᴀ ᴅɴᴀ ᴄʜᴜỗɪ ᴋéᴘ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠỏ ʙọᴄ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ. ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ᴛʜᴜộᴄ ʜọ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀɪᴅᴀᴇ ᴄʜɪᴀ ʀᴀ ʟàᴍ ʜᴀɪ ɴʜóᴍ ᴄʜíɴʜ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ɢâʏ ʙệɴʜ ở ᴄʜɪᴍ ᴠà ɴʜóᴍ ɢâʏ ʙệɴʜ ở độɴɢ ᴠậᴛ ᴄó ᴠú.

Ở ɴʜóᴍ ɢâʏ ʙệɴʜ ᴄʜᴏ độɴɢ ᴠậᴛ ᴄó ᴠú, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ɴɢườɪ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛᴀ đã ᴘʜâɴ ʟậᴘ đượᴄ 𝟺𝟽 ᴛʏᴘᴇ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ở ɴɢườɪ, ᴍộᴛ số ʟᴏàɪ độɴɢ ᴠậᴛ ᴋʜáᴄ ᴠà ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ɢâʏ ʙệɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜɪᴀ ʟàᴍ 𝟼 ɴʜóᴍ ᴋý ʜɪệᴜ ᴀ- ғ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ đặᴄ đɪểᴍ sɪɴʜ ʟý, sɪɴʜ ʜóᴀ ᴠà sɪɴʜ ʜọᴄ ᴘʜâɴ ᴛử.

Xem Thêm : Nhiều người bị thương trong vụ nổ súng ở Phú Quốc

ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ᴄó ᴛʜể ᴛồɴ ᴛạɪ ᴠà ɢâʏ ʙệɴʜ đượᴄ ᴋʜá ʟâᴜ ở ɴɢᴏạɪ ᴄảɴʜ, ở ɴʜɪệᴛ độ ᴘʜòɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴛồɴ ᴛạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟹𝟶 ɴɢàʏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ở ɴướᴄ sôɪ, ᴛɪᴀ ᴄựᴄ ᴛíᴍ, ᴄʟᴏʀᴀᴍɪɴ ᴅễ ᴅàɴɢ ʜủʏ đượᴄ ᴠɪʀᴜs.

ᴘɢs.ᴛs ʟê ᴛʜị ʜồɴɢ ʜᴀɴʜ-ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜô ʜấᴘ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ᴄʜɪᴀ ʟàᴍ 𝟽 ɴʜóᴍ ᴛừ ᴀ-ɢ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜơɴ 𝟻𝟶 ᴛúʏᴘ ɢâʏ ʙệɴʜ ở ɴɢườɪ ᴠà ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ʙệɴʜ ở ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể.

ᴠì ᴛʜế, ᴋʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs, ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ʀấᴛ đᴀ ᴅạɴɢ. ᴄáᴄ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʜườɴɢ ɢặᴘ ɴʜấᴛ ᴅᴏ ᴍắᴄ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ʟà ᴠɪêᴍ đườɴɢ ʜô ʜấᴘ ᴛʀêɴ, ᴠɪêᴍ đườɴɢ ʜô ʜấᴘ ᴅướɪ, ᴠɪêᴍ ᴋếᴛ ᴍạᴄ ᴍắᴛ (đᴀᴜ ᴍắᴛ đỏ), ᴄáᴄ ʙệɴʜ ʟý ở đườɴɢ ᴛɪêᴜ ʜóᴀ (ᴛɪêᴜ ᴄʜảʏ, ɴôɴ, ʙᴜồɴ ɴôɴ,…), ᴠɪêᴍ ʙàɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, ᴠɪêᴍ ɴãᴏ ᴍàɴɢ ɴãᴏ…

ʙệɴʜ ᴅᴏ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ɢâʏ ʀᴀ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀɴʜ ɴăᴍ ɴʜưɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴍạɴʜ ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴍùᴀ xᴜâɴ – ʜè ʜᴏặᴄ ᴛʜᴜ – Đôɴɢ.


Cấu trúc của Adenovirus (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Ủ ʙệɴʜ ʟâᴜ, ʟâʏ ʟᴀɴ ᴍạɴʜ

ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴅễ ᴅàɴɢ ǫᴜᴀ đườɴɢ ɢɪọᴛ ʙắɴ, ǫᴜᴀ đườɴɢ ʜô ʜấᴘ ɢɪữᴀ ɴɢườɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ, ʟâʏ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ đồ ᴅùɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ʟâʏ ǫᴜᴀ ɴɪêᴍ ᴍạᴄ ᴋʜɪ ʙơɪ ʟộɪ ʜᴏặᴄ ɴɢᴜồɴ ɴướᴄ ᴅùɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ʙị ô ɴʜɪễᴍ.

Đáɴɢ ɴóɪ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ủ ʙệɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛừ 𝟾-𝟷𝟸 ɴɢàʏ ᴠà đâʏ ʟà ᴛʜờɪ ᴋỳ “ᴄửᴀ sổ”, ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʀõ ʀàɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴʜậɴ ʙɪếᴛ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ, ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ, ʀấᴛ ᴅễ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ʙệɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ʟᴏạɪ ᴠɪʀᴜs ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ʙệɴʜ ở ᴍọɪ đốɪ ᴛượɴɢ ᴠà ᴍọɪ ʟứᴀ ᴛᴜổɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ở ɴʜóᴍ ᴛʀẻ ᴛừ 𝟼-𝟻 ᴛᴜổɪ ʟà ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ. ɴɢườɪ ʟớɴ ᴛᴜổɪ, ɴɢườɪ ʙị ʙệɴʜ ᴍạɴ ᴛíɴʜ… ᴄũɴɢ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ɴʜɪễᴍ ᴠɪʀᴜs ᴅᴏ đề ᴋʜáɴɢ ᴋéᴍ.

ɴʜɪềᴜ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ

ᴘɢs ʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠɪʀᴜs ᴀᴅᴇɴᴏ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ɢâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ɴʜư: sᴜʏ ʜô ʜấᴘ, ɴʜɪễᴍ ᴋʜᴜẩɴ ʜᴜʏếᴛ, sᴜʏ đᴀ ᴛạɴɢ. ʙệɴʜ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể để ʟạɪ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ʟâᴜ ᴅàɪ, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ɴʜư: ʜộɪ ᴄʜứɴɢ ᴠɪêᴍ ᴛɪểᴜ ᴘʜế ǫᴜảɴ ʙíᴛ ᴛắᴄ sᴀᴜ ɴʜɪễᴍ ᴛʀùɴɢ, ɢɪãɴ ᴘʜế ǫᴜảɴ, xơ ᴘʜổɪ.

Xem Thêm : Тướᴄ Ԁɑпһ һɪệᴜ CАɴD 3 ᴄáп Ьộ ᴄôпɡ ɑп Ьạᴏ ʟựᴄ ᴠớɪ 2 тһɪếᴜ пɪêп

ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜɪ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪễᴍ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ sẽ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ ʀɪêɴɢ ʙɪệᴛ. ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜư sốᴛ, ʙù ɴướᴄ, ʙổ sᴜɴɢ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ, sử ᴅụɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs đặᴄ ʜɪệᴜ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴặɴɢ, sᴜʏ ɢɪảᴍ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ (ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜỉ địɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜʏ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ʙệɴʜ ɴʜâɴ).

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙệɴʜ ɴʜɪ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ʜô ʜấᴘ (ᴛʜở ᴏxʏ ʜᴏặᴄ ᴛʜở ᴍáʏ) ᴋʜɪ ᴄầɴ; ᴅùɴɢ ᴋʜáɴɢ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙị ʙộɪ ɴʜɪễᴍ ᴠɪêᴍ ᴘʜổɪ.

Cấu trúc của Adenovirus (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Để ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ, ᴄầɴ ᴠệ sɪɴʜ ᴍũɪ ʜọɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ: ɴʜỏ ᴍũɪ ʙằɴɢ ɴướᴄ ᴍᴜốɪ sɪɴʜ ʟý (ᴠớɪ ᴛʀẻ ɴʜỏ), ᴛʀẻ ʟớɴ ʜơɴ ᴄʜᴏ súᴄ ᴍɪệɴɢ ɴướᴄ ᴍᴜốɪ sɪɴʜ ʟý.

ᴄầɴ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀẻ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ, ᴛʀáɴʜ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ ʙị ốᴍ, ʙệɴʜ. ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ đầʏ đủ, đúɴɢ ʟịᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍở ʀộɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ.

ɴếᴜ ᴛʀẻ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ ᴠề ʜô ʜấᴘ, ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄầɴ đưᴀ ᴛʀẻ đếɴ ɴɢᴀʏ ᴄơ sở ʏ ᴛế để đượᴄ ᴋʜáᴍ, ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ᴛʀáɴʜ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄó ᴛʜể xảʏ ʀᴀ.

ᴛs.ʙs ʟê ᴋɪếɴ ɴɢãɪ – ᴛʀưởɴɢ ᴋʜᴏᴀ ᴅự ᴘʜòɴɢ ᴠà ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴʜɪễᴍ ᴋʜᴜẩɴ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs, ᴠì ᴛʜế ᴄáᴄʜ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ʟâʏ ʟᴀɴ ʟà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sớᴍ, ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʏếᴜ ᴛố ʟâᴍ sàɴɢ, ʏếᴜ ᴛố ᴅịᴄʜ ᴛễ để ᴋʜôɴɢ ʙỏ ʟỡ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ; ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴅự ᴘʜòɴɢ ᴛʜườɴɢ ǫᴜʏ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄáᴄ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ đᴀɴɢ sẵɴ ᴄó,

ᴋʜɪ ᴄó ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʜᴏặᴄ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴɢᴀʏ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴅự ᴘʜòɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴠà ǫᴜảɴ ʟý đɪềᴜ ᴛʀị. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ᴛʀᴏɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đượᴄ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴠà ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜô ʜấᴘ, ᴋʜôɴɢ để ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴀᴅᴇɴᴏᴠɪʀᴜs ʟưᴜ ᴛạɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʙệɴʜ ᴍạɴ ᴛíɴʜ, đơɴ ᴠị ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ.

Nguồn: https://tamtinhlang.net
Danh mục: Tin tức

Viết một bình luận